top of page
aaron-blanco-tejedor-270469-unsplash.jpg

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – LIFEWAVE PATCHES

Τι είναι τα LIFEWAVE patches

Τα LIFEWAVE patches είναι MH διαδερμικά επιθέματα δηλαδή ουδεμία ουσία εισχωρεί στον οργανισμό κατά την εφαρμογή τους. Περιέχουν αμινοξέα, σάκχαρα και σταθεροποιημένο οξυγόνο, υλικά χαρακτηρισμένα από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ως απολύτως ασφαλή. Τα υλικά μέσα στα επιθέματα είναι σε μορφή κρυστάλλων, οι οποίοι λειτουργούν ως “κεραίες”. Αυτές οι “κεραίες” ενεργοποιούνται από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματος, καλώντας τα κύτταρα να παράγουν ότι αυτό έχει ανάγκη προς αυτο-θεραπεία μέσω του «βιο-συντονισμού».

Αξιοποιώ τη θεραπεία με τη χρήση των μη διαδερμικών επιθεμάτων Lifewave σε ανθρώπους που επιθυμούν να ενισχύσουν την άμυνα του ανοσοποιητικού τους συστήματος και να αντιμετωπίσουν, με έναν φυσικό και απολύτως αποτελεσματικό τρόπο, θέματα υγείας που τους απασχολούν.

Μερικές από τις περιπτώσεις που εφαρμόζω τα μη διαδερμικά επιθέματα είναι σε:  καταστάσεις έντονου στρες, αϋπνίες, επαναλαμβανόμενες σκέψεις, κρίσεις πανικού, μελαγχολία, έλλειψη ζωτικής ενέργειας και συγκέντρωσης, προκειμένου για την εξισορρόπηση του νευρικού συστήματος καθώς και άλλων θεμάτων υγείας όπως: αυχενικό σύνδρομο, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ημικρανίες, δερματικές ευαισθησίες, διάφοροι σωματικοί πόνοι, κ.ο.κ.​

Τα LIFEWAVE patches παρασκευάζονται στις Η.Π.Α. και είναι πιστοποιημένα – μετά από κλινικές μελέτες – από την Υπηρεσία Antidopping Η.Π.Α. (United States Antidopping Agency), την Παγκόσμια Υπηρεσία Antidopping (World Antidopping Agency) και τον οργανισμό OBELIS (CE), με έδρα στις Βρυξέλλες, για όλες τις χώρες της Ε.Ε..

Πως λειτουργούν στο σώμα μας – Περισσότερες πληροφορίες

Η εταιρεία LIFEWAVE πέτυχε, αυτά τα προϊόντα να έχουν “επικοινωνία” με τα ανθρώπινα κύτταρα, χωρίς να εισέρχεται καμία ουσία στο ανθρώπινο σώμα.

Το σώμα μας κρύβει μέσα του όλες τις θεραπευτικές δυνάμεις που χρειάζεται ώστε, να θεραπεύει μόνο του τα προβλήματά του με τον πιο φυσικό τρόπο.

Το κλειδί βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις αυτές, δηλαδή στο βιο-ενεργειακό μας σύστημα. Τα συμπτώματα που νιώθουμε κάθε φορά είναι το μέσο που χρησιμοποιεί το σώμα μας για να μας ειδοποιήσει, για να μας «πει» πως κάτι του συμβαίνει. Καλούμαστε να το «ακούσουμε» για να προλάβουμε την εξέλιξη μιας ασθένειας. Αυτό ακριβώς κάνουν τα LIFEWAVE patches: «ακούνε» το σώμα μας.

Η τοποθέτηση των επιθεμάτων γίνεται από τον ίδιο το θεραπευόμενο, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στα υποδεικνυόμενα σημεία βελονισμού (εμπεριέχονται οδηγίες εφαρμογής με εικόνες σε κάθε συσκευασία προϊόντος). Τα επιθέματα αρχίζουν να λειτουργούν άμεσα και σε πολύ λίγα λεπτά εμφανίζονται σημάδια βελτίωσης με αποτέλεσμα – όπου είναι εφικτό – την αυτό-θεραπεία.

Το ανθρώπινο σώμα έχει την έμφυτη ικανότητα για αυτό-θεραπεία και αναγέννηση. Εντούτοις, ο ταραχώδης ρυθμός ζωής σε συνδυασμό με τις ανεξέλεγκτες διανοητικές και συναισθηματικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλεκόμαστε, μπορούν να καταστείλουν αυτήν την ικανότητα. Η αρνητική συναισθηματική φόρτιση διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη γένεση και στην επιδείνωση πολλών προβλημάτων υγείας όπως, η κόπωση και η αυξημένη ευαισθησία σε μολυσματικές και χρόνιες παθήσεις. 
Η εφαρμογή των LIFEWAVE patches έρχεται να εναρμονίσει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα επιφέροντας έτσι βελτιώσεις στην κλινική κατάσταση, τη συναισθηματική ευημερία και την ποιότητα της ζωής σε διάφορες καταστάσεις.
Η συστηματική εφαρμογή τους, λόγω της μείωσης του στρες που επιφέρουν, έχει βοηθήσει σημαντικά ανθρώπους με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπέρ-κινητικότητας, (ADD/ADHD), θυμό, άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, αρρυθμίες, άσθμα, χρόνια κόπωση, χρόνιους πόνους, διαβήτη, πεπτικές διαταραχές, υπέρταση, διαταραχές ύπνου, διαταραχή μετά-τραυματικού άγχους (PTSD), αυτό-άνοσες διαταραχές κ.α..
Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη "κυτταρική ανάταξη", όπως αποκαλείται, της "LIFEWAVE" αποτελεί ένα τόσο σημαντικό εργαλείο για επαγγελματίες (και όχι μόνον), όποιας θεραπευτικής μεθόδου και αν είναι ακόλουθοι, καθώς και για όλους όσους επιθυμούν να κρατούν την υγεία τους, ψυχική και σωματική, στα χέρια τους.

Εφαρμογή Μη Διαδερμικών επιθεμάτων Lifewave

Για την έναρξη της εφαρμογής των μη διαδερμικών επιθεμάτων Lifewave πραγματοποιείται καταγραφή του ιστορικού του ατόμου και δημιουργείται το κατάλληλο πρωτόκολλο για τη δική του, εξατομικευμένη κατάσταση.

Στη συνέχεια, προτείνεται η κατάλληλη αγωγή (συγκεκριμένο επίθεμα ή συνδυασμός επιθεμάτων) με βάση το θέμα υγείας που επιθυμεί ο θεραπευόμενος να αντιμετωπίσει.

Η εφαρμογή των επιθεμάτων είναι μία πολύ απλή διαδικασία που μπορεί ο κάθε θεραπευόμενος να πραγματοποιεί μόνος του στο χώρο του. Σε κάθε συσκευασία προϊόντος υπάρχουν οδηγίες εφαρμογής με εικόνες, με υποδεικνυόμενα σημεία βελονισμού για την τοποθέτηση των επιθεμάτων.

Βελονισμός με μη διαδερμικά επιθέματα Lifewave: Treatments

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ

Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το τι ακριβώς είναι οι Μεσημβρινοί στο σώμα μας και πως σχετίζονται με τον βελονισμό.

Βελονισμός με μη διαδερμικά επιθέματα Lifewave: Services
jeremy-bishop-556948-unsplash.jpg

Όσο είναι ζωντανό το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή μέχρι τον οργανικό θάνατο και την απόδοση του σώματος στη Γη και την άνοδο της Ψυχής στον πολυδιάστατο Ουρανό, ρέει μέσα του η ενέργεια η οποία λέγεται βιοενέργεια ή ζωτική ενέργεια ή ζωική ενέργεια. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα Φωτόνια, αυτοί οι φορείς πληροφοριών και εντολών μέσα στο σώμα. Η ροή αυτή γίνεται μέσα στους μεσημβρινούς.
Οι μεσημβρινοί είναι τα κανάλια που διατρέχουν το σώμα σε ολόκληρο το μήκος, το πλάτος και το βάθος του. Πολλές φορές αναφέρονται και ως «ποταμοί» του σώματος. Είναι τα «αόρατα ποτάμια», μέσω των οποίων η ενέργεια κυκλοφορεί μέσα στο σώμα.
Επειδή ακριβώς μιλάμε για ροή ενέργειας στο σώμα, δεν μπορούμε να συν-ταυτίσουμε τα κανάλια ενέργειας με κανένα ανατομικό όργανο ή ιστό, αλλά ίσως με τον μεσοκυττάριο χώρο, όπου ρέει το μεσοκυττάριο υγρό. Αυτός είναι ο αργός τρόπος μεταφοράς εντολών, ενώ ο γρήγορος είναι μέσω του νευρικού συστήματος. Κάθε μεσημβρινός έχει συγκεκριμένη πορεία, ελαφρώς κάτω από το δέρμα (υποδόριος ιστός) και διασυνδέσεις με όργανα και ιστούς βαθύτερα. Πάνω στον κάθε μεσημβρινό υπάρχουν ενεργειακοί κόμβοι, σαν ηλεκτρικοί υποσταθμοί, οι οποίοι είναι επιφανειακοί και γι’ αυτό προσφέρονται για βελονισμό και ονομάζονται σημεία βελονισμού.  
Ως ορισμό μπορούμε να πούμε πως ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ είναι σαν τη νοητή συνένωση των σημείων βελονισμού, που έχουν την ίδια περίπου θεραπευτική δράση ή επηρεάζουν την ίδια σειρά οργάνων. Τα ενεργειακά κανάλια των μεσημβρινών τροφοδοτούν με ενέργεια QI (Τσι) αλλά και με αίμα, το κεφάλι, τον κορμό, τα άκρα, τα εσωτερικά όργανα, τους ιστούς και τα αισθητήρια όργανα. Σαν ένα δέντρο, τα εσωτερικά όργανα είναι οι ρίζες, τα βαθιά κανάλια ενέργειας είναι ο κορμός, τα πιο επιφανειακά, όπως είναι οι πρωτεύοντες μεσημβρινοί, είναι τα κλαδιά και οι εξωτερικοί ιστοί, όπως μύες, τένοντες, δέρμα και αισθητήρια όργανα, είναι τα άνθη και οι καρποί του δέντρου. Το δέντρο αυτό ζει και αναπτύσσεται γιατί όλα τα μέρη του τροφοδοτούνται, είτε από τη γη, είτε από τον ουρανό, με ζωτική ενέργεια η οποία μεταφέρεται σε ολόκληρη την έκτασή του. Έτσι και το σώμα, παίρνει ενέργεια από γη και ουρανό και τη μεταφέρει σε όλα τα μήκη, πλάτη και βάθη του, μέσω των μεσημβρινών του.

chris-ensey-87456-unsplash.jpg

Οι μεσημβρινοί βρίσκονται παντού και σε διάφορα βάθη, λειτουργώντας ως προστατευτικά αναχώματα απέναντι σε βλαπτικούς παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον που επιτίθενται στο σώμα. Όσο βαθύτερη είναι η εισχώρηση του βλαπτικού παράγοντα τόσο περισσότερο και σοβαρότερα νοσεί το σώμα. Όταν η μέριμνα δεν είναι άμεση και το σώμα βρεθεί σε χρόνια απορρύθμιση, η ασθένεια μεταδίδεται από το ένα όργανο σε άλλο μέσω των μεσημβρινών.
Σε φυσιολογικές συνθήκες, το δίκτυο των μεσημβρινών απωθεί και εμποδίζει τη βαθύτερη εισχώρηση των βλαπτικών παραγόντων, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή παθολογία στα ζωτικά όργανα. Τα κλαδιά και ο κορμός του δέντρου προστατεύουν τις ρίζες του!

hal-gatewood-405338-unsplash.jpg

Ο Βελονισμός κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο οργανισμός, επιφέρει στο φυσιολογικό το σύστημα πληροφοριών. Ο βελονισμός λειτουργεί ως ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ Αφάρμακη ΘΕΡΑΠΕΙΑ, δρα στο Αίτιο και όχι απλά στο Σύμπτωμα.

bottom of page