top of page
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Τι σημαίνει Υγεία;

«Οι φυσικές δυνάμεις που έχουμε μέσα μας, είναι οι πραγματικοί θεραπευτές της νόσου»

Ιπποκράτης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1946 ) Υγεία είναι : «Η κατάσταση της Πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» . Η Υγεία μας μεταβάλλεται ανάλογα με τον ηλεκτρισμό μας (μπαταρία) ως εξής: Όλες οι ασθένειες δημιουργούνται από διαταραχές στο βιο-ενεργειακό μας πεδίο που περιβάλλει και ζωογονεί το σώμα μας. Μάλιστα σύμφωνα με την Κβαντική Θεωρία η αταξία, το χάος και η δυσαρμονία μεταφράζονται σε έλλειψη Υγείας δηλαδή νόσο-ασθένεια ενώ η τάξη, ο ρυθμός και η αρμονία σε Υγεία.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να αρρωσταίνουμε θα πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα τι εννοούμε όταν λέμε Υγεία.

Η λέξη Υγεία σημαίνει της κατάσταση της Πληρότητας. Ότι Υγιές είναι απόλυτα ισορροπημένο σύμφωνα με τη γενική τάξη της φύσης και του σύμπαντος.

Οι στυλοβάτες που μετράνε στην Υγεία είναι η φυσική και η πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.

Οι Αρχαίοι Έλληνες για την Υγεία:

Ο Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός και θεωρείται μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής. Στο Έργο του «Περί Αέρων, Υδάτων, Τόπων» , όριζε την Υγεία με βάση την ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις του περιβάλλοντος δηλαδή άνεμοι, θερμοκρασία, έδαφος, τροφή, νερό και την ατομική συμπεριφορά όπως τις διατροφικές συνήθειες, ποτό, σεξουαλική δραστηριότητα, εργασία, ψυχαγωγία κ.ο.κ.. Από την εξωτερική ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του εξαρτάται η ισορροπία των τεσσάρων (4) «χυμών» του ανθρώπινου σώματος: αίμα (αήρ), φλέγμα (ύδωρ), της μαύρης χολής (γης) και της κίτρινης χολής (πυρ).

Ο Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας, ορίζει την Υγεία ως εξισορρόπηση αλληλεξάρτησης των στοιχείων «κρατείν τε και κρατείσθαι υπ΄αλλήλων»*. Στον Τίμο αναφέρει ότι "Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους αρμονίας με το Σύμπαν το οποίο δεν προσβάλλεται από γήρας και αρρώστια χάρη στην αρμονική σύνθεση από τα τέσσερα κοσμογονικά στοιχεία", στα οποία πρόσθεσε μετά και τον Αιθέρα** και όρισε για κάθε στοιχείο ένα γεωμετρικό στερεό, θέσεις που στην ουσία διδάσκονταν από τους Πυθαγόρειους:

  • το τετράεδρο για τη φωτιά,

  • το εξάεδρο για τη γη,

  • το οκτάεδρο για τον αέρα

  • το δωδεκάεδρο για τον αιθέρα,

  • και το εικοσάεδρο για το νερό.

Ο συσχετισμός των στοιχείων αυτών που αποτελούν τον άνθρωπο είναι τα ίδια με τα δομικά συστατικά του κόσμου, καταδεικνύοντας ότι η κατασκευή του ανθρώπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν του κόσμου, καθιστώντας κάθε ανθρώπινη οντότητα συμμέτοχη στο κοσμικό σύστημα. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα αποτελεί ένα τμήμα του κόσμου, γεγονός που διευρύνει την προσέγγισή του όχι μόνο ως μέρος του φυσικού περιβάλλοντος αλλά του Σύμπαντος.

Καταλήγοντας, μετά από μια μεγάλη διαδρομή, μήπως δεν χρειάζεται να απορούμε γιατί είμαστε άρρωστοι, αλλά για το ΠΩΣ θα κατορθώσουμε να επιβιώσουμε με τον Αφύσικο τρόπο που ζούμε;

*Και όταν λέμε ότι τα υγιεινά δίνουν την υγεία, εννοούμε βέβαια πως αποκαθιστούν, ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία του ανθρωπίνου σώματος, τη φυσική τους ισορροπία, ώστε να εξουσιάζει ή να εξουσιάζεται το ένα από το άλλο· και ότι τα βλαβερά γεννούν αρρώστιες σημαίνει πως εξουσιάζει ή εξουσιάζεται το ένα από το άλλο αντίθετα από ότι το θέλει η φύση.

**Ετυμολογικά η σημασία της λέξεως Αιθήρ είναι το ανώτατον και καθαρότατων στρώμα του αέρος. Παράγεται από το ρήμα αίθω που σημαίνει ανάβω, αναφλέγω, φέγγω, φλέγομαι, καίομαι. Η ιδέα της υπάρξεως ενός υπέρλεπτου μέσου που διαπερνά τα πάντα, υπάρχει καταγεγραμμένη ιστορικά από τούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Στο μέσο αυτό δόθηκε το όνομα αιθέρας. Πριν την επικράτηση της θεωρίας της σχετικότητας στο χώρο της Φυσικής ο αιθέρας εθεωρείτο ότι έχει τις ιδιότητες ενός μέσου - με ελαστικές ιδιότητες - που υπήρχε παντού και ήταν απαραίτητο για να διαδίδει την κυματική φύση του φωτός.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page